Ahh ahh >> Yeşilçam’ın Güzellikte Birbiriyle Yarışan Kadınları linke tıklayınız

Yeşilçam'ın birbirinden güzel kadınlarını sizler için derledik.
Güzellik kavramı bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın hoşnutluk veren hissidir. Güzellik kavramı estetiğin yaygınlaşması ile son derece ticarileşmiştir. Gözle görülen nesneler kadar soyut kavramlar da güzellik kavramı ile ilgilidir. Tarihte felsefenin incelediği bir konu ve felsefenin temel dallarından bir olan felsefedeki estetik yaklaşımda ruhbilimsel güzellik tanımı filozoflar tarafından farklı çağlarda güzelliğe farklı tanımlar getirmişlerdir.

GÜZELLİK TANIMLARI
Güzelliğin ilahi aklın eşya alemindeki ışıltısı olarak tanımlayan Plotinus, Eski Yunan filozoflarındandır. Güzelliği, tabiatın kendisinin bütünündeki Mutlak Ruhun görüntüsü olduğunu vurgulayan Kant, güzelliğin sübjektifliği konusuna dikkat çekmiştir. Kant, güzel olanın bakılana değil bakana göre belirlendiğini, öznel olduğunu yaklaşıma karşılık; bir başka yaklaşım, güzelliğin tanımını, bakana değil bakılana özgü olan ve simetri, oran gibi tartışılmaz matematik formüllere bağlanmış bir kurallar dizgesi olduğunu savunuyor. Kant, güzellik tanımını fenomenik olarak açıklıyor.

ESTETİK VE GÜZELLİK
İki çeşit güzellik ayırt eden besteci ve eleştirmen Robert Schuman’in anlayışı tabii ve şiirseldir. Robert Schuman’in güzellik anlayışının ilki tabiatın tefekküründe görünür, oysaki, ikincisi insanın bilincinde ve tabiata yaratıcı müdahalesinde yatar. Robert Schuman, müzikte veya başka bir sanatta her iki türlü güzelliğin de ortaya çıktığını ama tabii güzelliğin duyumsanan zevkler olduğuna işaret eder. Şiirsel güzellik tabii güzelliğin bittiği yerde başlar.

devamı için görsellere tıklayınız
Reklamlar