Reklamlar

Strappado" nun Nasıl Bir İşkence Yöntemi Olduğunu Biliyor musunuz? Makyavel Biliyordu...

İşkence; bir canlıya maddi ya da manevi olarak yapılan aşırı eziyet olarak tanımlanmaktadır. Çağlar boyunca eziyetin türleri değişmiş ancak işkence hep var ola gelmiştir. Tıpkı Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde "strappado" olarak isimlendirilen ve mahkumlara suçlarını itiraf ettirmek için uygulanan eziyet yöntemi gibi. 

Kelime kökeni olarak "sökmek ya da koparmak" anlamına gelen strappare'den türemiş Strappado nasıl bir işkence yöntemidir ? 
Reklamlar